Angular'da alertify ekleme

Angular'da alertify ekleme

Angular'da alertify eklemek için

1) terminal de npm install alertifyjs --save yazıp enter a basdığımızda

package.json dosyasında eklenip eklenmediğini kontrol edebilrsiniz

2) kütüphaneyi projeye eklememiz gerekiyor

style.css dosyasında

@import "~alertifyjs/build/css/alertify.min.css";
@import "~alertifyjs/build/css/themes/bootstrap.min.css";

ekledikten sonra

angular.json dosyasında javascript kütüphanemizi eklememiz lazım

"node_modules/alertifyjs/build/alertify.js/alertify.min.js"

 

3) kullanmak istediğimiz componentin ts dosyasında import lardan sonra

declare let alertify:any;

 

Angular'da alertify ekleme
Paylaş: