C++ Yorum Satırına alma

C++ Yorum Satırına alma

OKU
JVM Nedir?

JVM Nedir?

OKU
JDK ve JRE arasındaki farklar nelerdir?

JDK ve JRE arasındaki farklar nelerdir?

OKU
Object Oriented Programming nedir?

Object Oriented Programming nedir?

OKU
Nesneye yönelik programlamanın temel kavramları nelerdir?

Nesneye yönelik programlamanın temel kavramları nelerdir?

OKU
Encapsulation, Abstraction, Inheritence, Polymorphism

Encapsulation, Abstraction, Inheritence, Polymorphism

OKU
Java neden platform bağımsız bir dildir?

Java neden platform bağımsız bir dildir?

OKU
Method Overloading ve Method Overriding nedir?

Method Overloading ve Method Overriding nedir?

OKU
Java Collectionları nelerdir?

Java Collectionları nelerdir?

OKU
Upcasting nedir? Downcasting nedir?

Upcasting nedir? Downcasting nedir?

OKU
Integer ve int arasındaki fark nedir?

Integer ve int arasındaki fark nedir?

OKU
Serilization nedir?

Serilization nedir?

OKU
Garbage Collector nedir?

Garbage Collector nedir?

OKU
Mutable ve Immutable nedir?

Mutable ve Immutable nedir?

OKU
Process ve Thread arasındaki farklar nelerdir?

Process ve Thread arasındaki farklar nelerdir?

OKU
Super ve this kavramları nedir?

Super ve this kavramları nedir?

OKU
Javada Access modifiers nelerdir? Farkları nelerdir?

Javada Access modifiers nelerdir? Farkları nelerdir?

OKU
Method ve Constructor arasındaki farklar nelerdir?

Method ve Constructor arasındaki farklar nelerdir?

OKU
Solid prensipleri nelerdir?

Solid prensipleri nelerdir?

OKU
Cohesion Nedir?

Cohesion Nedir?

OKU
Coupling nedir?

Coupling nedir?

OKU
Final anahtar kelimesi ne işe yarar?

Final anahtar kelimesi ne işe yarar?

OKU
Error ve Exception arasındaki farklar nelerdir?

Error ve Exception arasındaki farklar nelerdir?

OKU
Checked Exception ve Unchecked Exception arasındaki farklar nelerdir?

Checked Exception ve Unchecked Exception arasındaki farklar nelerdir?

OKU
JPA / Hibernate arasındaki fark nedir?

JPA / Hibernate arasındaki fark nedir?

OKU
Thead yaratmanın iki yolu nedir?

Thead yaratmanın iki yolu nedir?

OKU
En çok kullanılan spring annotasyonları nelerdir ve ne işe yararlar?

En çok kullanılan spring annotasyonları nelerdir ve ne işe yararlar?

OKU
Spring scopeları nelerdir?

Spring scopeları nelerdir?

OKU
Dependency Injection nedir?

Dependency Injection nedir?

OKU
HashMap ve HashTable arasındaki fark nedir?

HashMap ve HashTable arasındaki fark nedir?

OKU
HashSet ve TreeSet arasındaki fark nedir?

HashSet ve TreeSet arasındaki fark nedir?

OKU
Java'da Koleksiyonların anlamı nedir?

Java'da Koleksiyonların anlamı nedir?

OKU
Koleksiyonlarda Sıralı ve Sıralı ifadesi ne anlama geliyor?

Koleksiyonlarda Sıralı ve Sıralı ifadesi ne anlama geliyor?

OKU
Bir koleksiyondaki Set ve türlerini açıklayın?

Bir koleksiyondaki Set ve türlerini açıklayın?

OKU
JavaScript Array join() Method Kullanımı

JavaScript Array join() Method Kullanımı

OKU
Java'da notify () yöntemi ile notifyAll () yöntemi arasındaki fark?

Java'da notify () yöntemi ile notifyAll () yöntemi arasındaki fark?

OKU
Java'da bir iş parçacığı nasıl durdurulur? Bir ileti dizisindeki sleep () yöntemini açıklayın?

Java'da bir iş parçacığı nasıl durdurulur? Bir ileti dizisindeki sleep () yöntemini açıklayın?

OKU
javada thread sınıfının start () ve run () yöntemi arasındaki fark nedir?

javada thread sınıfının start () ve run () yöntemi arasındaki fark nedir?

OKU
Multithreading nedir?

Multithreading nedir?

OKU
Java'daki iş parçacığı yaşam döngüsü nasıldır?

Java'daki iş parçacığı yaşam döngüsü nasıldır?

OKU
==, equals ve .compareTo () arasındaki fark nedir?

==, equals ve .compareTo () arasındaki fark nedir?

OKU
Kısaca java nedir?

Kısaca java nedir?

OKU
Akla gelen bazı önemli Java özelliklerini sayın

Akla gelen bazı önemli Java özelliklerini sayın

OKU
Java’daki ‘access specifiers’ nedir?

Java’daki ‘access specifiers’ nedir?

OKU
Java'da ‘main () method’ olmadan bir programı çalıştırmak mümkün müdür?

Java'da ‘main () method’ olmadan bir programı çalıştırmak mümkün müdür?

OKU
‘Runtime polymorphism’ nedir?

‘Runtime polymorphism’ nedir?

OKU
Sonsuz döngü nedir?

Sonsuz döngü nedir?

OKU
javada Veri tipleri ve değişkenler nelerdir?

javada Veri tipleri ve değişkenler nelerdir?

OKU
JIT derleyicisi nasıl çalışır?

JIT derleyicisi nasıl çalışır?

OKU
”Array ve ArrayList” arasındaki fark nedir?

”Array ve ArrayList” arasındaki fark nedir?

OKU
Break ve continue ifadeleri arasındaki fark nedir?

Break ve continue ifadeleri arasındaki fark nedir?

OKU
“object ve class” nedir?

“object ve class” nedir?

OKU
java'da yield() methodunu neden kullanırız?

java'da yield() methodunu neden kullanırız?

OKU
Java’da singleton sınıfı nedir ve bir sınıfı nasıl singleton yapabiliriz?

Java’da singleton sınıfı nedir ve bir sınıfı nasıl singleton yapabiliriz?

OKU
Java neden %100 nesne yönelimli değil?

Java neden %100 nesne yönelimli değil?

OKU
Nesne sınıfının bazı yöntemleri?

Nesne sınıfının bazı yöntemleri?

OKU
Equals () ve hashCode () arasındaki fark nedir?

Equals () ve hashCode () arasındaki fark nedir?

OKU
Sınıfı nasıl değişmez kılarsınız?

Sınıfı nasıl değişmez kılarsınız?

OKU
Java’da java.lang.OutOfMemoryError gibi bir hatayı nasıl çözersiniz?

Java’da java.lang.OutOfMemoryError gibi bir hatayı nasıl çözersiniz?

OKU