Error ve Exception arasındaki farklar nelerdir?

Error ve Exception arasındaki farklar nelerdir?

Java'da, "Error" ve "Exception" adında iki ana hat türü bulunur. Her ikisi de belirli bir durumda programın normal akışının kesintiye uğramasına neden olurlar. Ancak aralarındaki farklar şunlardır:

  • Error: "Error" sınıfı, JVM'nin işleyişinde bir sorun olduğunda ortaya çıkan ciddi hataları temsil eder. Örnek olarak; "OutOfMemoryError", "StackOverflowError" ve "NoClassDefFoundError" gibi durumlar verilebilir. Bu hataların çoğu programın düzgün çalışmasını durdurur ve programcıların bir şeyler yapabilmesi için nadiren bir şans bırakır.

  • Exception: "Exception" sınıfı ise, programın normal akışını kesintiye uğratan ancak programcının çözebileceği bir sorunu temsil eder. "RuntimeException" sınıfı, "NullPointerException", "ArithmeticException" gibi durumları içeren RuntimeException sınıfından türetilen bir örnektir. Bu tür istisnaların çoğu, programcı tarafından kodlanan hatalı bir mantık, yanlış kullanım, dosya işlemlerinde hatalar, ağ bağlantısı sorunları gibi durumlarda oluşabilir. Bu tür hatalar, programcının yakalayabileceği ve uygun şekilde ele alabileceği hatalardır.

Bu nedenle, "Error" genellikle JVM veya işletim sistemi seviyesinde hatalarla ilgilenirken, "Exception" genellikle programın kodlama aşamasında yapılan hatalarla ilgilidir. Her iki tür hata da, programların doğru çalışmasını etkileyebileceğinden, programcıların uygun şekilde ele alması gereken durumlardır.

Error ve Exception arasındaki farklar nelerdir?
Paylaş: