Final anahtar kelimesi ne işe yarar?

Final anahtar kelimesi ne işe yarar?

Java'da "final" anahtar kelimesi, değişkenler, metodlar ve sınıflar için kullanılabilen bir anahtar kelime olarak karşımıza çıkar.

  • Değişkenler için: "final" anahtar kelimesi, bir değişkenin sadece bir kez değer ataması yapılabilen sabit bir değişken olduğunu belirtmek için kullanılır. Yani bir değişkene atanan değer, daha sonra değiştirilemez. Örneğin:

final int sayi = 5;

  • Metodlar için: "final" anahtar kelimesi, bir metodu alt sınıfların yeniden tanımlamasını ve üzerine yazmasını engeller. Yani final anahtar kelimesi kullanılarak tanımlanan bir metod, alt sınıflar tarafından değiştirilemez. Örneğin:

public final void doSomething() {
    // ...
}

  • Sınıflar için: "final" anahtar kelimesi, bir sınıfın alt sınıflar tarafından miras alınmasını engeller. Yani final anahtar kelimesi kullanılarak tanımlanan bir sınıf, alt sınıflara tabi olmaz. Örneğin:

public final class MyClass {
    // ...
}

"final" anahtar kelimesi, yazılımın daha güvenli ve daha az hatalı olmasını sağlayan önemli bir özelliktir. Bu nedenle, uygun yerlerde kullanılması önerilir.

Final anahtar kelimesi ne işe yarar?
Paylaş: