Integer ve int arasındaki fark nedir?

Integer ve int arasındaki fark nedir?

int ve Integer Java programlama dilindeki iki farklı veri tipidir.

int Java'ya özgü bir veri türüdür ve bir tam sayı (integer) tutar. Java'nın temel veri tiplerinden biridir ve 4 byte (32 bit) bellek alanı gerektirir. int değişkenleri, aritmetik işlemler ve bit seviyesinde işlemler gibi matematiksel işlemlerde kullanılır.

Integer ise, Java'nın sınıf kütüphanesinde yer alan bir sınıftır ve int veri tipinin bir sarmalayıcısıdır. Yani, bir Integer nesnesi, bir int değerini sarmalar ve bu değeri sınıf metodları ve özellikleri ile birlikte kullanmamızı sağlar. Integer sınıfı, int veri tipinin işleme sokulabileceği durumlar için farklı yöntemler ve işlevler sağlar.

Ayrıca, Integer sınıfı, null değerini de kabul edebilirken, int veri tipi null olarak atanamaz.

Örneğin:

int x = 5;
Integer y = new Integer(10);

System.out.println(x); // Output: 5
System.out.println(y); // Output: 10

int z = y.intValue();
System.out.println(z); // Output: 10

Integer a = null;
System.out.println(a); // Output: null

 

Yukarıdaki örnekte, int türündeki x değişkenine 5 değeri atanmıştır. Integer türündeki y değişkeni ise 10 değerini sarmalamaktadır. y.intValue() yöntemi ile y değişkeninin tuttuğu int değeri z değişkenine atanmıştır. Son olarak, null değeri Integer türündeki a değişkenine atanmışt

Integer ve int arasındaki fark nedir?
Paylaş: