Laravel 8 SweetAlert2 Kullanımı

laravel swwetalert kullanımı

Laravel 8 de SweetAlert2 Kullanımı

Projemizin terminal kısmında aşağıdaki kodu yazarak enter a basalım ve paketimiz yüklensin

composer require realrashid/sweet-alert

Daha sonra Laravel 5.5 ve üzeri için opsiyonel olmak üzere

config/app.php içerisinde

Providers 'ın altına

RealRashid\SweetAlert\SweetAlertServiceProvider::class,

Aliases ' ın altına

 'Alert'=>RealRashid\SweetAlert\Facades\Alert::class,

bunları ekliyoruz.

master layoutumuza veya blade 'imizde body nin bittiği yerin hemen üstüne aşağıdaki kodu yazarak projemize include ediyoruz.

@include('sweetalert::alert')

şimdi paketlerimizi publish etmeye geldi. aşağıdaki kod ile publish işlemini yapıyoruz.

php artisan sweetalert:publish

app\Http\Kernel.php dosyamızda middlewaregroups altına aşağıdaki satırı ekliyoruz.

\RealRashid\SweetAlert\ToSweetAlert::class,

 

Routes\web.php içerisinde sweetalert ı use ile tanımlıyoruz.

use RealRashid\SweetAlert\Facades\Alert;

 

artık istediğimiz yerde sweetalert ı kullanabiliriz. Ben kısaca controllerda nasıl yaptığımı göstericem.

return back()->with('toast_error','No account found for this email');

Burada dikkat ediceğiniz kısım session name i olmalı. Session name sweetalert ın session name leri ile aynı olmalıdır.

sweetalertın session nameleride

vendor\realrashid\sweet-aler\src\ToSweetAlert.php dosyasını içerisinde mevcuttur.

 

Validator kısımında nasıl kullandığımıza ait örnek aşağıdaki gibidir;

 

public function store(Request $request)
{
  $validator = Validator::make($request->all(), [
    'title' => 'required|min:3',
    'body' => 'required|min:3'
  ]);

  if ($validator->fails()) {
    return back()->with('errors', $validator->messages()->all()[0])->withInput();
  }
  $task = Task::create($request->all());
  return redirect('tasks')->with('success', 'Task Created Successfully!');
  // OR
  return redirect('tasks')->withSuccess('Task Created Successfully!');
}

 

 

 

 

 

 

Laravel 8 SweetAlert2 Kullanımı
Paylaş: