Laravel ile Excel dosyasını Mysql'e aktarmak

Laravel excel import to mysql

Her yazılımcının mutlaka uğraştığı excel dosyasını mysql imize yüklemi işlemini antlatmaya çalışacağım.

 1. Öncelikle paketimizi kuruyoruz
 2. composer require maatwebsite/excel
 3. Daha sonra isteğe bağlı olarak Config/app.php dosyasında provider ve aliases listesine sırayla aşağıdakileri ekleyelim
 4. Maatwebsite\Excel\ExcelServiceProvider::class,
 5. 'Excel' => Maatwebsite\Excel\Facades\Excel::class,
 6. Son olarak ayarlarımız publish ettikten sonra kurulum işlemimiz tamamlanıcaktır.
 7. php artisan vendor:publish --provider="Maatwebsite\Excel\ExcelServiceProvider"
 8. config altına config/excel.php dosyasının oluşturulduğunu görüceksiniz.
 9. Şimdi Import işlemi için aşağıdaki komutla hangi dosyanın oluşacağını ve hangi modeli kullanıcağımız seçiyor.
 10. php artisan make:import EmployeeImport --model=User
 11. Bu dosya app/Imports klasörü altında UsersImport.php dosyasını oluşturdu.
 12. Dosyayı açıp içerisinde kütüphanelerimiz use ile ekliyoruz ve modelimizde row lar ile eşleştirme yapıyoruz.
 13. Daha sonra Controllerimizda import etme işleminiz yapıyoruz.
 14. $file=$request->file;
  Excel::import(new EmployeeImport ,$file);
 15. Yükleme işlemi başarıyla yapılmıştır.

Laravel ile Excel dosyasını Mysql'e aktarmak
Paylaş: