Laravel Image Intervention eklenmesi

Laravel 8 image intervention

Projemizde resim yükleme işlemi yaparken en başta resmi boyutlandırma gibi özelliklere sahip kullanışlı bir pakettir.

  1. Önce komut satırında projemizin oldugu klasörün içerisine giriyoruz. ve aşağıdaki paketi compser yardımıyla ekliyoruz.
  2. composer require intervention/image
  3. Kurulum biraz zaman alıcaktır, bekleyelim. Daha sonra isteğe bağlı olarak Config/app.php dosyasında provider ve aliases listesine sırayla aşağıdakileri ekleyelim.
  4. Intervention\Image\ImageServiceProvider::class,
  5. 'Image' => Intervention\Image\Facades\Image::class,
  6. php artisan vendor:publish --provider="Intervention\Image\ImageServiceProviderLaravelRecent"
  7. diyerek paketimizi projemze dahil etmiş oluyoruz.

Laravel Image Intervention eklenmesi
Paylaş: