Laravel Toastr Kullanımı

laravel toastr kullanimi

Laravel 8 de Toastr Kullanımı

 1. Paketlerin kurulumu için komut satırına aşağıdakileri yazalım
 2. composer require brian2694/laravel-toastr
 3. Daha sonra Config/app.php dosyasında providers ve aliases listesine sırayla aşağıdakileri ekleyelim.
 4. Brian2694\Toastr\ToastrServiceProvider::class,
 5. 'Toastr'  => Brian2694\Toastr\Facades\Toastr::class,
 6. php artisan vendor:publish diyerek yülediğimiz paketi seçiyoruz.
 7. Daha sonra ana blade imize css ve javascript dosyalarımız dahil ediyoruz. Burda dikkat edilmesi gereken head tagı içerisine css dosyasını body tagını kapatmadan en son kısmada javascriptlerimi koyuyoruz.
 8. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/toastr.css">
 9. <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/toastr.min.js"></script>
 10. <script>
    @if(Session::has('message'))
    var type="{{Session::get('alert-type'),'info'}}"
    switch (type){
      case 'info':
        toastr.info("{{Session::get('message')}}");
        break;
  
      case 'success':
        toastr.success("{{Session::get('message')}}");
        break;
  
      case 'warning':
        toastr.warning("{{Session::get('message')}}");
        break;
  
      case 'error':
        toastr.error("{{Session::get('message')}}");
        break;
  
    }
  
    @endif
  
  
  
  </script>
 11. Controller ımızda aşağıdaki kodlar ile toastr uyarımızda neler gözüküceğini yazabiliriz.
 12. $notification = array(
    'message' => 'Sayfa Başarıyla Güncellendi',
    'alert-type' => 'success'
  
  );
  return Redirect()->route('webpages')->with($notification);

Laravel Toastr Kullanımı
Paylaş: