Method ve Constructor arasındaki farklar nelerdir?

Method ve Constructor arasındaki farklar nelerdir?

Java'da, metotlar ve constructor'lar (yapıcı metodlar) sınıflar içinde kullanılan öğelerdir ve nesnelerin davranışlarını ve özelliklerini tanımlamak için kullanılırlar. Ancak, metotlar ve constructor'lar arasında bazı önemli farklılıklar vardır. İşte bu farklılıklar:

  1. İsimlendirme: Metotlar belirli bir görevi yerine getirmek için tasarlanmış fonksiyonlardır. Constructor'lar ise, bir nesne oluşturulduğunda çalıştırılan ve nesnenin başlangıç durumunu belirleyen özel bir tür metodtur. Metotlar, farklı isimlerle ve parametre listeleri ile çağrılabilirken, constructor'lar, sınıf adı ile çağrılır ve geri dönüş değeri yoktur.

  2. Geri Dönüş Değeri: Metotlar bir değer döndürebilirken (void hariç), constructor'lar geri dönüş değeri yoktur. Constructor'lar, yalnızca bir nesne oluşturduktan sonra çağrılır ve bu nesne başlatıldıktan sonra nesne referansı geri döndürülür.

  3. Parametreler: Metotlar, parametreler aracılığıyla veri alabilir ve işleyebilir. Constructor'lar ise, nesne oluşturulurken alınacak olan parametreleri kullanarak nesne başlangıç durumunu belirler.

  4. Çalışma Zamanı: Metotlar, nesne oluşturulduktan sonra herhangi bir zamanda çağrılabilir. Constructor'lar ise, yalnızca bir nesne oluşturulduğunda çalıştırılır ve bu nedenle yalnızca bir kez çağrılır.

  5. Erişim Belirleyicileri: Metotlar ve constructor'lar için ayrı ayrı erişim belirleyicileri tanımlanabilir. Ancak, constructor'lar için bir geri dönüş tipi belirtilmediği için, constructor'ların geri dönüş değeri erişim belirleyicileriyle belirlenir.

Bu farklılıkların yanı sıra, constructor'lar sınıfın başlangıç durumunu belirlerken, metotlar sınıfın özelliklerini ve davranışlarını tanımlamak için kullanılır. Constructor'lar, sınıfın özelliklerini belirlemede ve özelliklerin başlangıç değerlerini atamada yardımcı olurken, metotlar sınıfın işlevlerini ve davranışlarını tanımlamada yardımcı olur.

Method ve Constructor arasındaki farklar nelerdir?
Paylaş: