MYSQL IMPORT DATABASE

mysql import database

Mysql de veritabanımızı aşağıdaki adımlarla import edebiliriz.

1)

 $ mysql -u USERNAME -p; 

komutu ile mysql e login oluyoruz 2)

 mysql> CREATE DATABASE DB_NAME;  

Bu komut ile yeni bir veritabanı oluşturuyoruz Output

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

3) mysql> exit;

Mysql den çıkış yapıp tekrar terminalimize geçiyoruz

4)

 $ mysql -u USERNAME -p DB_NAME < import_file.sql 

son olarak elimizdeki veritabanı yukarıdaki komut ile import ediyoruz.

MYSQL IMPORT DATABASE
Paylaş: