Solid prensipleri nelerdir?

Solid prensipleri nelerdir?

SOLID, yazılım tasarımı ve geliştirme sürecinde kaliteli, esnek, genişletilebilir ve sürdürülebilir bir kod oluşturmak için kullanılan beş prensibin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu prensipler şunlardır:

  1. Single Responsibility Principle (Tek Sorumluluk Prensibi): Bir sınıfın, yalnızca bir işlevi veya sorumluluğu olmalıdır. Bu prensip, sınıfların daha az karmaşık ve daha anlaşılır hale gelmesini sağlar.

  2. Open/Closed Principle (Açık/Kapalı Prensibi): Bir sınıfın, yeni işlevsellik eklemek için açık olması ve mevcut işlevselliği değiştirmemek için kapalı olması gerektiğini belirtir. Bu prensip, kodun değiştirilmesi gerektiğinde nedeni anlaşılır bir şekilde belirtilmesini ve böylece daha az hata ve yan etkiye neden olmasını sağlar.

  3. Liskov Substitution Principle (Liskov Yerine Geçme Prensibi): Bir sınıfın, türediği sınıflarla yerine konulabileceği anlamına gelir. Bu prensip, alt sınıfların, üst sınıfın davranışını değiştirmeden kullanılabilmesini sağlar.

  4. Interface Segregation Principle (Arayüz Ayırma Prensibi): Kullanılmayan metodların içerisinde bulunmadığı arayüzlerin kullanılması gerektiğini belirtir. Bu prensip, arayüzlerin gereksiz yere büyümesini ve sınıfların ihtiyacı olmayan işlevleri uygulamak zorunda kalmasını önler.

  5. Dependency Inversion Principle (Bağımlılık Tersine Çevirme Prensibi): Üst seviye sınıfların alt seviye sınıflara doğrudan bağımlı olması yerine, aralarında soyutlama kullanarak arayüzlerle bağlanması gerektiğini belirtir. Bu prensip, kodun daha az bağımlı ve daha az karmaşık hale gelmesini sağlar.

Bu SOLID prensipleri, kodun daha esnek, genişletilebilir, sürdürülebilir ve kolayca anlaşılabilir hale gelmesini sağlar. Bu prensipleri takip ederek, daha iyi bir yazılım tasarımı ve geliştirme süreci sağlanabilir.

Solid prensipleri nelerdir?
Paylaş: