Spring Boot ModelMapper eklenmesi

Spring Boot ModelMapper eklenmesi

1) ilk olark pom.xml içerisine depency dahil etmeliyiz

 

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.modelmapper/modelmapper -->
<dependency>
    <groupId>org.modelmapper</groupId>
    <artifactId>modelmapper</artifactId>
    <version>3.1.1</version>
</dependency>

Adım 2: ModelMapper Konfigürasyonunu Ayarlayın Spring Boot uygulamanızda ModelMapper'ı kullanmak için bir konfigürasyon sınıfı oluşturmanız gerekecek. Örnek olarak aşağıdaki gibi bir sınıf oluşturun:

 

import org.modelmapper.ModelMapper;

import org.springframework.context.annotation.Bean;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration

public class ModelMapperConfig

{

@Bean

public ModelMapper modelMapper()

{ return new ModelMapper(); } }

Adım 3: ModelMapper'ı Kullanmak ModelMapper'ı kullanmak istediğiniz sınıflarda @Autowired veya @Inject anotasyonunu kullanarak ModelMapper örneğini enjekte edebilirsiniz. Örneğin:

@Service public class MyService {

private final ModelMapper modelMapper;

@Autowired public MyService(ModelMapper modelMapper) { this.modelMapper = modelMapper; }

public MyEntity convertToEntity(MyDto dto) { return modelMapper.map(dto, MyEntity.class); }

 }

Spring Boot ModelMapper eklenmesi
Paylaş: