Ubuntu üzerine PHP 7.4 Kurulumu

ubuntu üzerine php 7.4 kurulumu

PHP 7.4 Kurulumu

Aşağıdaki her komutu satır satır sırayla çalıştırın.

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update

PHP 7.4 ve en çok kullanılan php eklentilerinin kurulumlarını yapalım.

sudo apt install php7.4 php7.4-common php7.4-mysql php7.4-xml php7.4-xmlrpc php7.4-curl php7.4-gd php7.4-imagick php7.4-cli php7.4-dev php7.4-imap php7.4-mbstring php7.4-opcache php7.4-soap php7.4-zip php7.4-intl php7.4-gmp -y

 

Daha sonra herhangi başka bir php eklentisinine ihtiyacınız olursa çalıştırmanız gereken komut ise şu:

sudo apt install php7.4-eklenti_adi

 

Daha sonradan bir php eklentisi kuraracak olursanız php-fpm’nin yeniden başlatılması gerekir. Php-fpm yeniden başlatmak için;

sudo systemctl restart php7.4

PHP yeniden otomatik başlamasını sağlamak için;

sudo systemctl enable php7.4

Ubuntu üzerine PHP 7.4 Kurulumu
Paylaş: